Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

9. Finanssipolitiikan seuraamisesta suomessa

Avaa artikkeli

3. Inflaatio, yritysten voitot ja verojärjestelmän indeksointi

Avaa artikkeli

6. Työttömyyden yhteiskunnalliset kustannukset ja luonnollinen työttömyysaste

Avaa artikkeli

11. Maanomistajien valmiudet osallistua kotimaisten energialähteiden hyväksikäyttöön Suomessa, Esiselvitysraportti, Osat I Ja II

Avaa artikkeli

7. Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Private Bonds

Avaa artikkeli

4. Vähimmäiseläkeuudistus eläkepolitiikan kokonaisuudessa

Avaa artikkeli

1. Pellon hinnan kehityksestä maamme eri alueilla 1960-77 sekä lisämaan käyvästä hintatasosta vuonna 1978

Avaa artikkeli

1. Viljelijäperhe, yhteisö ja yhteistoiminta

Avaa artikkeli