Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

16. Verojärjestelmämme kritiikin kritiikkiä

Avaa artikkeli

3. Inflaatio, yritysten voitot ja verojärjestelmän indeksointi

Avaa artikkeli

6. Työttömyyden yhteiskunnalliset kustannukset ja luonnollinen työttömyysaste

Avaa artikkeli

11. Maanomistajien valmiudet osallistua kotimaisten energialähteiden hyväksikäyttöön Suomessa, Esiselvitysraportti, Osat I Ja II

Avaa artikkeli

7. Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Private Bonds

Avaa artikkeli

4. Vähimmäiseläkeuudistus eläkepolitiikan kokonaisuudessa

Avaa artikkeli

10. Naisen asema maataloudessa – tutkimusprojekti, Osaraportti I: Maataloudessa toimivan naisen sosiaalivakuutusturva

Avaa artikkeli

8. Corporate Taxation, Inventory Undervaluation and Dividend Policy

Avaa artikkeli

5. Katsaus raaka-ainepoliittisen taloustutkimuksen tarpeeseen

Avaa artikkeli

2. Unanticipated inflation, taxation and the return to capital 

Avaa artikkeli

9. Finanssipolitiikan seuraamisesta suomessa

Avaa artikkeli

1. Viljelijäperhe, yhteisö ja yhteistoiminta

Avaa artikkeli

1. Pellon hinnan kehityksestä maamme eri alueilla 1960-77 sekä lisämaan käyvästä hintatasosta vuonna 1978

Avaa artikkeli