28. Menovero tehokkuusnäkökulmasta

Jouko Ylä-Liedenpohja. MENOVERO TEHOKKUUSNÄKÖKULMASTA. Raportteja ja artikkeleita 28. ISBN 051-9083-29-4. ISSN 0357-7384. Tässä kirjoituksessa pyrin esittelemään argumentteja, jotka ovat tärkeitä vertailtaessa tulo- ja menoveroa välittömän verotuksen muotona. Kuten otsikosta ilmenee, keskityn resurssien allokaation tehokkuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin. Nämä muodostavat lukujen 2-6 sisällön. Meno- ja tuloveron vaikutukset säästämishalukkuuteen ja taloudelliseen kasvuun muodostavat 7. luvun. Luvussa 8 yritän suhteuttaa Suomen nykyjärjestelmää meno- ja tuloveroon nähden.