Ilmasto

Ilmastokysymykset ovat tutkimustamme läpileikkaava teema

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ajankohtaisesta tutkimustyöstämme ilmastoaiheista!

Ilmastokysymykset, ilmastopolitiikka ja sen ohjauskeinot ovat nousseet vahvasti PTT:n keskeiseksi tutkimusaiheeksi. Tutkimusta tehdään kaikkien ryhmien yhteistyönä, ja siinä yhdistyy pitkä osaamisemme maa- ja metsätalouden sekä kansantalouden tutkimuksesta. Selvitämme muun muassa sitä, millaisilla pehmeillä ohjauskeinoilla eli tuuppauksilla voitaisiin vahvistaa metsien hiilinieluja sekä vähentää turvemaiden päästöjä, ja millaisia talousvaikutuksia ilmastopolitiikan eri toimenpiteillä on.

Maanomistajien näkemysten mukaan saaminen ja huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeätä ilmastopolitiikan onnistumiselle.

Joko tiedät mitä ovat tuuppaukset?

Meillä on käynnissä useita ilmastonmuutosta ja ympäristökysymyksiä käsitteleviä hankkeita, muun muassa

Climate Nudge – Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama monivuotinen hanke selvittää, miten tuuppauskeinoilla (nudging) voitaisiin vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä sekä vahvistaa liikenteen hiilinieluja. PTT on mukana tutkimassa metsätuuppauksia sekä arvioimassa ilmastotoimien talousvaikutuksia.

TUIMA – Tässäkin hankkeessa tuuppaukset ovat keskiössä: haluamme tietää, voisiko turvemaiden ilmastopäästöjä vähentää tuuppauksin. Tutkimusta tehdään läheisessä yhteistyössä maanomistajien kanssa.

KolKom – Hiilikompensaatioista on moni varmasti kuullut, mutta niiden markkinat ovat vasta kehittymässä. Tutkimme kompensaatioiden vaikutuksia metsä- ja maataloussektorien tuotantoon ja arvoketjuihin sekä hahmottelemme kompensaatiomarkkinoiden tulevaisuutta.

Tutustu ilmastohankkeisiin

Suunnittelemme ja testaamme yhdessä metsäalan järjestöjen kanssa tuuppauksia, joilla hiilinielujen optimointi voisi helpottua.

Kysy ilmastotutkimuksistamme tutkimusjohtajilta

Uuden tiedon avulla metsänomistajien, maanviljelijöiden sekä maanomistajia neuvovien ammattilaisten ymmärrys maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista lisääntyy.

Jani Laturin henkilökuva

Jani Laturi

vanhempi metsäekonomisti