Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuus


Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuteen kuuluu useita erilaisia maankäyttösektorin ilmastotoimiin liittyviä toimenpiteitä, joista vaikuttavuusarviointi kohdistui kehittämishankkeisiin. Kehittämishankekokonaisuudessa on mukana myös hankkeita, jotka vastaavat maankäyttösektorille laaditun tieto-ohjelman tavoitteisiin.

Kehittämishankkeet ovat käytännönläheisiä, tutkimustietoon perustuvia hankkeita, jotka edistävät siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä.

Hankkeita on valittu kahdessa avoimessa hankehaussa vuonna 2021 sekä hankittu suorahankinnoilla, tarjouskilpailujen kautta tai osana ministeriön hallinnon alan tulosohjausta tai palvelusopimusta. Vuosina 2021–2023 rahoitetusta laajemmasta hankekokonaisuudesta arviointiin otettiin 90 hanketta.