Kansantalous

Talouden tutkimusta makrotasolta yrityksiin ja kuluttajiin asti

Suomen ja maailman talouden seuranta, ennustetyö ja tiivis vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa luovat kansantalouden tutkimuksen perustan. Osaamisemme ulottuu läpi koko talouden globaaleista trendeistä kansantalouden ja aluetalouden kehitykseen, ja aina yrittäjyyteen sekä liiketoimintaekosysteemeihin asti. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat julkinen talous, aluetalous, asuntomarkkinat, työmarkkinat ja innovaatiot.

PTT on viime vuosien aikana noussut keskeiseksi käyttäytymistaloustieteen tuloksia soveltavaksi toimijaksi. Tutkimme esimerkiksi tuuppauksia eli keinoja vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ilman pakottamista. Finanssimarkkinoiden tutkimuksessa etsimme muun muassa käytännön ratkaisuja edistää nuorten taloustaitoja, digitaitoja ja vastuullista kuluttamista.

Julkaisemme kahdesti vuodessa lyhyen aikavälin ennusteen Suomen kansantalouden kehityksestä.

Tutustu kansantalouden uusimpaan ennusteeseen

Suomen talous vajoaa tänä vuonna taantumaan, ja kasvu on ensi vuonnakin kituliasta. Ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,5% ja kasvaa ensi vuonna 0,5%. Taloutta vetävät alaspäin korkojen nopea nousu, rakentamisen romahdus, työttömyyden kasvu ja hiipuva yksityinen kulutus. Suhdanteen heikkeneminen vähentää valtion verotuloja ja kasvattaa sosiaaliturvamenoja. Valtiontalouden alijäämää kasvattavat hyvinvointialueiden ja T&K-menojen rahoituksen lisääntyminen, korkomenojen nousu sekä veronalennukset.

Investoinnit ovat laaja-alaisessa laskussa, ja erityisen syvässä ahdingossa on rakennusala, jolle hallituksen pitäisikin kohdistaa tarkkarajaisia tukitoimia. Laajamittaiseen elvytykseen ei kuitenkaan ole Suomessa syytä. Työllisyystilanne heikkenee, ja työllisyys laskee ensi vuonna lähes 50 000 henkilöllä. Lomautuksia tullaan käyttämään laajasti. Yksityinen kulutus hiipuu loppuvuotta kohti, kun talouden lisääntyvä epävarmuus ja heikentyvä työmarkkinatilanne vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen. Ostovoiman menetystä ei saada kirittyä kiinni vielä ensi vuodenkaan aikana.

Lue uusin ennuste

Kansantalouden tutkimusryhmä

Kaikki tarvittavat panostukset on tehtävä maanpuolustukseen ja huoltovarmuuteen sekä pakolaisten auttamiseksi. Mutta menonlisäysten pitää olla kriisiin liittyviä välttämättömiä toimenpiteitä

Markus Lahtisen henkilökuva

Markus Lahtinen

toimitusjohtaja