2 / 2024. Miten asuntomarkkina kytkeytyy yritysrahoitukseen ja alueen elinvoimaan?

Yhteenveto

Puheenvuoro tarkastelee maakuntien yritysrahoituksen ja asuntomarkkinoiden tilannetta, joilla on läheinen yhteys alueen taloudelliseen aktiviteettiin. Suuri osa Suomen seutukunnista kärsii työikäisen väestön vähenemisestä ja asuntovarallisuuden heikkenemisestä. Heikko luottamus tulevaan vähentää investointeja ja taloudellista aktiviteettia, mikä voimistaa aluetalouden heikkenevää kierrettä. Kaupungistumisen ja alueiden eriytymisen seurauksena on tärkeää ymmärtää paremmin väestönkehityksen vaikutuksia yrityksiin ja taloudelliseen aktiviteettiin. Havaintojen perusteella pienillä seutukunnilla heikot vakuusarvot voivat ohjata yrittäjiä korkeakorkoisiin vakuudettomiin lainoihin, mutta rahoittajien näkökulmasta kannattaviin investointeihin annetaan rahoitusta myös taantuvilla alueilla.