Metsäala

Metsäteollisuuden ja metsätalouden laaja-alaista tutkimusta

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ajankohtaisesta metsäalan tutkimustyöstämme, ennusteistamme sekä uusimmat metsäaiheiset blogit!

Metsä- ja ympäristötalouden tutkimus linkittyy PTT:llä vahvasti biotalouteen. Keskeisiä tutkimusteemojamme ovat puumarkkinat ja yksityismetsätalous, metsien ekosysteemipalveluihin liittyvät taloudelliset kysymykset, metsäteollisuustuotteiden markkinat sekä niiden ohjauskeinot.

Puumarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen metsä- ja ympäristöpolitiikan sekä metsäteollisuuden tuotteiden markkinaseuranta luovat vankan pohjan tutkimus- ja ennustetyölle. Julkaisemme ennusteen metsäsektorin lyhyen aikavälin näkymistä kahdesti vuodessa.

Tutustu metsäalan uusimpaan ennusteeseen

Suomen metsäteollisuus sopeutuu tänä vuonna kysynnän reippaaseen hiipumiseen. Heikko kysyntä on laskenut etenkin paperin ja kartongin tuotantoa ja vientiä, eikä loppuvuosi tuo merkittävää muutosta tilanteeseen. Sellun vienti yltää hieman viime vuotta korkeammalle siksi, että vientiin päätyv aiempaa suurempi osuus tuotannosta. Rakentamisen liki maailmanlaajuinen lasku vähentää sahatavaran kysyntää voimakkaasti. Heikko kysyntä pakottaa kuluvana syksynä ja talvena sahat lomautuksiin, joiden vetämänä tuotanto vähenee voimakkaasti. Puunkäyttö laskee metsäteollisuuden tuotannon supistuessa, mikä vähentää kotimaisen puun tarvetta.

Puumarkkinoihin tuotannon lasku heijastuu hakkuiden ja kauppojen hiipumisena, mikä vähentää koko vuoden korjuu- ja kauppamääriä. Puunhintojen nousu on taittunut, mutta kuitupuun hinta pysyy selvästi menneitä vuosia korkeammalla. Ensi vuonna metsäsektorin kehitys kääntyy varovaiseen nousuun.

Lue uusin ennuste

Metsäteollisuus sopeutuu hiipuvaan kysyntään – Hakkuut ja puukauppa notkahtavat

Metsäalan tutkimusryhmä

Alkuvuosi oli puumarkkinoilla vielä poikkeuksellisen vilkas, eikä metsäteollisuustuotteiden hiipunut kysyntä näyttänyt vaikuttavan kauppamäärien tai hintojen kehitykseen. Mutta kesään tultaessa laskusuhdanne alkoi näkyä.

Paula Hornen henkilökuva

Paula Horne

tutkimusjohtaja