Metsäala

Metsäteollisuuden ja metsätalouden laaja-alaista tutkimusta

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ajankohtaisesta metsäalan tutkimustyöstämme, ennusteistamme sekä uusimmat metsäaiheiset blogit!

Metsä- ja ympäristötalouden tutkimus linkittyy PTT:llä vahvasti biotalouteen. Keskeisiä tutkimusteemojamme ovat puumarkkinat ja yksityismetsätalous, metsien ekosysteemipalveluihin liittyvät taloudelliset kysymykset, metsäteollisuustuotteiden markkinat sekä niiden ohjauskeinot.

Puumarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen metsä- ja ympäristöpolitiikan sekä metsäteollisuuden tuotteiden markkinaseuranta luovat vankan pohjan tutkimus- ja ennustetyölle. Julkaisemme ennusteen metsäsektorin lyhyen aikavälin näkymistä kahdesti vuodessa.

Tutustu metsäalan uusimpaan ennusteeseen

Suomen metsäteollisuutta rasittaa kysynnän hiipuminen ja yleinen kustannusten nousu. Sopeutumistoimia on odotettavissa etenkin sahoilla ja paperiteollisuudessa. Talouden epävarmuuden myötä paperin, kartongin ja sellun kulutus on laskussa. Tuotteiden vientihinnat tippuvat viime vuodesta. Samaan aikaan uutta kapasiteettia käynnistyy etenkin markkinasellun ja eri kartonkilaatujen tuotantoon.

Rakentamisen väheneminen supistaa sahatavaran kysyntää tänä ja ensi vuonna. Kysynnän laskun ja kohonneiden kustannusten takia sahat joutunevat turvautumaan lomautuksiin tänä syksynä. Kotimaisen puun tarve kasvaa selluntuotannon lisääntyessä. Tilannetta kiristää venäläisen tuontipuun puuttuminen markkinoilta. Puun hinnat sekä hakkuumäärät nousevat lähivuosina. Kuitupuun hinta nousee varsinkin tänä vuonna voimakkaasti, ja kuitupuun ja tukin pitkään tasaisena pysynyt hintasuhde kaventuu. Hakkuut lisääntyvät, mutta jäävät selvästi alhaisemmaksi kuin ennätysvuonna 2018.

Lue uusin ennuste

Viime vuosi oli puumarkkinoilla poikkeuksellinen. Puun saatavuus väheni, kun venäläisen puun tuonti tyrehtyi sotaan.

Metsäalan tutkimusryhmä

Ulkomailta ei siis ole tulossa helpotusta puun tarpeeseen, vaan katseet kääntyvät kotimaahan.

Paula Hornen henkilökuva

Paula Horne

tutkimusjohtaja