Metsäala

Metsäteollisuuden ja metsätalouden laaja-alaista tutkimusta

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ajankohtaisesta metsäalan tutkimustyöstämme, ennusteistamme sekä uusimmat metsäaiheiset blogit!

Metsä- ja ympäristötalouden tutkimus linkittyy PTT:llä vahvasti biotalouteen. Keskeisiä tutkimusteemojamme ovat puumarkkinat ja yksityismetsätalous, metsien ekosysteemipalveluihin liittyvät taloudelliset kysymykset, metsäteollisuustuotteiden markkinat sekä niiden ohjauskeinot.

Puumarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen metsä- ja ympäristöpolitiikan sekä metsäteollisuuden tuotteiden markkinaseuranta luovat vankan pohjan tutkimus- ja ennustetyölle. Julkaisemme ennusteen metsäsektorin lyhyen aikavälin näkymistä kahdesti vuodessa.

Tutustu metsäalan uusimpaan ennusteeseen

Talouden epävarmuus ja kulutuksen väheneminen supistavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Suomalaisen kemiallisen metsäteollisuuden vientiä tukee kuitenkin energian korkea hinta ja saatavuus, jotka parantavat kilpailuasemaa keskieurooppalaisiin kilpailijoihin verrattuna. Kuluvana vuonna paperin ja massan vienti vähenee selvästi alkuvuoden työtaistelun sekä Veitsiluodon sulkeutumisen vuoksi. Rakentamisen volyymin lasku vähentää tänä ja ensi vuonna sahatavaran ja vanerin kysyntää. Sen seurauksena niiden vienti- ja tuotantomäärät supistuvat sekä tänä että ensi vuonna. Sahatavaran vientihinta kääntyy tänä vuonna voimakkaaseen laskuun.

Metsäteollisuuden puunkäyttö vähenee tänä vuonna selvästi. Tämä on vähentänyt painetta puunkorjuun lisäämiselle Suomessa Venäjän tuontipuun korvaamiseksi. Lisääntynyt puunkysyntä kotimaassa nostaa ensi vuonna hakkuumääriä. Yksityismetsien puukauppa jatkuu vilkkaana. Tukin hinta kääntyy laskuun, mutta kuitupuun hinta jatkaa nousua.

Lue uusin ennuste

Vielä tänä vuonna Venäjän tuontipuun korvaamisesta ei tule ongelmaa, koska Suomen metsäteollisuuden puunkäyttö vähenee huomattavasti.

Metsäalan tutkimusryhmä

Ulkomailta ei siis ole tulossa helpotusta puun tarpeeseen, vaan katseet kääntyvät kotimaahan.

Paula Hornen henkilökuva

Paula Horne

tutkimusjohtaja