Olli Korhonen

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Miten EU-sääntely vaikuttaa suomalaisiin metsänomistajiin?

Avaa artikkeli

EU-politiikan vaikutukset yksityismetsätalouteen Suomessa

Avaa artikkeli

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityspolkujen vaikutukset maatalouteen ja metsäsektoriin

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Hiilimarkkinoiden tilasto 2023, alkuvuosi: Myytyjen yksiköiden määrä väheni verrattuna viime vuoteen

Avaa artikkeli

Kuitupuumarkkinoiden vahva kysyntä heijastuu puukauppaan

Avaa artikkeli

Rahastot omistavat jo reilut puoli miljoonaa hehtaaria suomalaismetsistä – osuus kasvaa edelleen

Avaa artikkeli

Kestävä metsätalous on kaikkien etu