PTT tutkimuslaitoksena ja työnantajana

Mitä teemme?

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta tekevä tutkimuslaitos. Tehtävänämme on tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa tuottamalla luotettavaa tietoa taloudesta ja sen kehityksestä. Vahvaa osaamistamme ovat kansantalous, aluetalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat.

Tällä hetkellä yksi näkyvä teema tutkimustyössämme on ilmastonmuutos, sen hillintä taloudellisten ohjauskeinojen avulla sekä taloudellisten vaikutusten arviointi. PTT on viime vuosien aikana myös noussut keskeiseksi käyttäytymistaloustieteen tuloksia soveltavaksi toimijaksi.

Tuotamme vuosittain kymmeniä tutkimusraportteja, selvityksiä ja katsauksia muun muassa ministeriöiden, valtioneuvoston kanslian, kuntien ja kaupunkien sekä muiden talouden toimijoiden käyttöön. Teemme jatkuvaa yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoiden kanssa. PTT noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Tutkijamme toimivat talouskysymysten asiantuntijoina muun muassa valiokuntien kuulemisissa, julkisessa keskustelussa, mediassa sekä sidosryhmien kanssa.

Vahvaa osaamistamme ovat kansantalous, aluetalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat.

Tavoitteena suomalaisen hyvinvoinnin edistäminen

PTT:llä työskentelee yli 30 tutkimuksen ammattilaista. Yhdessä muodostamme ainutlaatuisen ja monialaisen osaamiskeskittymän. Teemme merkityksellistä ja arvokasta työtä edistääksemme suomalaisten hyvinvointia sekä Suomen talouden tasapainoista ja oikeudenmukaista kehitystä.

PTT on perustettu vuonna 1979, ja toimintamuodoltamme olemme voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen jäsenet ovat yrityksiä ja yhteisöjä, joista monilla on vahva kytkös metsäalaan tai maa- ja elintarvikesektoriin. Mukana on niin osakeyhtiöitä, osuuskuntia kuin keskinäisiä vakuutusyhtiöitäkin. Olemme jäsenille kumppani, joka tarjoaa heille tuoretta tutkimustietoa, asiantuntijapalveluita ja sparrausta.

Toimimme PTT:n arvojen mukaisesti: olemme rohkeita, uteliaita, luotettavia ja yhteisöllisiä. Työyhteisön toimivuus ja hyvinvointi ovat toimintamme menestyksen perusta.

PTT ry:n jäsenet

 • A-Tuottajat Oy
 • LSO Osuuskunta
 • LähiTapiola
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA
 • Metsäliitto Osuuskunta
 • OP osk
 • ​​​​​​​​​​​​​​​Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo
 • ​​​​​​​​​​​​POP Pankkikeskus Osk
 • ​​​​​​​Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f

PTT hallituksen jäsenet

 • Juha Marttila, 1. puheenjohtaja, MTK
 • Pekka Antikainen, ryhmän liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
 • Reijo Heiskanen, pääekonomisti, OP Ryhmä
 • Heli Backman, toimitusjohtaja, Mela
 • Mari Kokko, toimitusjohtaja, Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo
 • Juha Jumppanen, toimialajohtaja, puunhankinta ja metsäpalvelut, Metsä Group
 • Ahti Ritola, hallituksen puheenjohtaja, Itikka Osuuskunta

PTT Strategia 2023-2026

Uusi strategiamme korostaa osaamisen, yhteisöllisyyden ja vaikuttavuuden merkitystä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa luotettava tutkittu tieto on kriittisen tärkeää.

Lue strategia tästä (pdf)