Asuminen

Tietoa asunto- ja vuokramarkkinoiden kehityksestä koko Suomessa

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ajankohtaisista asuntomarkkinatutkimuksistamme, ennusteet sekä uusimmat asumisaiheiset blogit!

PTT:n asuntomarkkinatutkimukselle keskeistä on vahva alueellisuus. Tarkastelemme sekä suurimpien kaupunkikeskusten että koko maan asunto- ja vuokramarkkinoiden kehitystä ja sekä vapaarahoitteisia että ARA-vuokria. Selvitämme ennakkoluulottomasti myös uudenlaisia asumisen malleja kuten osuuskunta-asumista. Julkaisemme alueellisen asuntomarkkinaennusteemme kerran vuodessa.

Tutustu uusimpaan asuntomarkkinaennusteeseen

Vuosi 2021 oli asuntomarkkinoilla poikkeuksellinen. Asuntojen hinnat nousivat reippaasti, kun taas vuokrakehitys oli vaisumpaa. Koronapandemia ja rajoitustoimet muokkasivat kotitalouksien kulutusta niin, että asuntomarkkinoille ohjautui aiempaa enemmän rahaa. Rajoitustoimet ja etäopiskelu puolestaan heikensivät vuokra-asuntojen kysyntää. Vuonna 2022 asuntomarkkinat palautuvat kohti pandemiaa edeltäneitä kasvu-uria.

Poikkeuksellisesta pandemia-ajasta huolimatta asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin ajurit säilyvät. Kaupungistuminen lisää väestöä kaupunkiseuduilla, väestön ikääntyminen muuttaa asumistarpeita ja alueiden kehitys hajautuu edelleen.

Lue uusin ennuste

Korot ovat kuitenkin olleet niin pitkään hyvin matalat, että herää huoli koron nousun vaikutuksista hyvin velkaisten kotitalouksien lainanhoitokykyyn. 

Asuntomarkkinoiden asiantuntijoitamme

Koronakriisi aiheutti muutoksia kotitalouksien asumismieltymyksissä niin asunnon kuin taloyhtiön yhteisten tilojen osalta. Lähitulevaisuus kertoo, kuinka pysyviä nämä muutokset ovat.

Markus Lahtisen henkilökuva

Markus Lahtinen

toimitusjohtaja