Asuminen

Tietoa asunto- ja vuokramarkkinoiden kehityksestä koko Suomessa

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ajankohtaisista asuntomarkkinatutkimuksistamme, ennusteet sekä uusimmat asumisaiheiset blogit!

PTT:n asuntomarkkinatutkimukselle keskeistä on vahva alueellisuus. Tarkastelemme sekä suurimpien kaupunkikeskusten että koko maan asunto- ja vuokramarkkinoiden kehitystä ja sekä vapaarahoitteisia että ARA-vuokria. Selvitämme ennakkoluulottomasti myös uudenlaisia asumisen malleja kuten osuuskunta-asumista. Julkaisemme alueellisen asuntomarkkinaennusteemme kerran vuodessa.

Tutustu uusimpaan asuntomarkkinaennusteeseen

Asuntomarkkinat vilkastuvat ja asuntojen hinnat kääntyvät vihdoin nousuun vuoden 2024 aikana. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat koko maassa tänä vuonna 0,5 prosenttia, mutta alueellinen vaihtelu on suurta. Vuokrien kasvu kiihtyy, erityisesti ARA-asunnoissa. Lisääntyvä maahanmuutto kasvattaa varsinkin suurten kaupunkien vuokra-asuntokysyntää. Asuntopolitiikassa olisi ryhdyttävä hillitsemään segregaatiota yhä kunnianhimoisemmin, esimerkiksi edistämällä asuinalueiden monimuotoista asuntotarjontaa ja takaamalla laadukas opetus kaikilla alueilla.

Asuntotarjonta on edelleen runsasta, mikä hillitsee hintojen nousua. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuntosijoittajien vetäytyminen markkinoilta heikentää hintojen palautumista. Sijoituskysynnän ennakoidaan palautuvan korkojen laskun ansiosta, mutta ei aiemmalle tasolleen. Hintakehitys voi myös olla ennakoitua nopeampaa, jos kotitalouksien patoutuneet asunnon hankinta- ja vaihtotarpeet purkautuvat arvioitua vauhdikkaammin. Toisaalta talouden yleinen heikko tilanne ja epävarmuus työttömyydestä voivat pitää kotitaloudet varovaisina, mikä heikentäisi hintakehitystä.

Lue uusin ennuste

Asuntojen hinnat ponnistavat ylöspäin, tosin syvän montun pohjalta.

Asuntomarkkinoiden asiantuntijoitamme