Policy brief 1/2022: Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa tulevina vuosina

Janne Huovari, Antti Kurvinen, Markus Lahtinen, Arto Saari ja Tuuli Sen: PTT policy brief 1/2022: Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa tulevina vuosina

Rakennus- ja asuntokanta on tärkeä osa kansallisomaisuuttamme, mutta sen nykytilasta ja korjaustarpeesta on ollut vain vähän tietoa. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ja Tampereen yliopiston ”Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050” -tutkimus päivittää korjaustarpeen tilannekuvan ja esittelee menetelmän sen arvioimiseksi myös tulevaisuudessa.
Raportin tilaajat ovat Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Rakennusteollisuus RT ja RIL. Tämä policy brief esittelee raportin tärkeimmät tulokset.