Markus Lahtinen

Esittely

Markus Lahtinen on Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Miten EU-sääntely vaikuttaa suomalaisiin metsänomistajiin?

Avaa artikkeli

EU-politiikan vaikutukset yksityismetsätalouteen Suomessa

Avaa artikkeli

Miten asuntomarkkina kytkeytyy yritysrahoitukseen ja alueen elinvoimaan?

Avaa artikkeli

Miten taata huoltovarmuus ruokasektorilla? – Näkökulmina globaalit muutosvoimat ja kustannusvaikuttavuus

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Avaa artikkeli

Arvioita hallitusohjelmasta: Sopeutuksen määrä on oikeaa kokoluokkaa, mutta työmarkkinauudistukset uhkaavat yhteiskunnan eheyttä

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus 1: Julkista taloutta pitää sopeuttaa vuositasolla neljä miljardia ensi hallituskaudella

Avaa artikkeli

Markus Lahtinen: Järkeviä ennusteita hullusta maailmasta