Hiilimarkkinoilla yksiköiden myyntimäärä laski – keskihinta pysyi edeltävää vuotta korkeampana

Viime vuonna Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla yksiköiden tuotanto ja myynti lisääntyivät vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta laskua oli selvästi edeltävästä vuodesta. Myytyjen yksiköiden keskihinta pysytteli yli kaksinkertaisena vuoden 2022 hintoihin verrattuna.

Tuotettujen yksiköiden määrä (tCO2 ekv.)Myytyjen yksiköiden määrä (tCO2 ekv.)Myytyjen yksiköiden keskihinta (€/tCO2 ekv.)
1.7.-31.12.20239 0258 95724,32
1.1.-30.06.20236 4395 63936,53
1.7.-31.12.20222 10847 51611,76
1.1.-30.06.202241 31225 40010,64

Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla maatalous- ja metsäsektorilla tuotettujen hillintätulosten määrä oli PTT:n tilastoinnin mukaan viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla (1.7.-31.12.2023) 9 025 yksikköä. Myytyjä hillintätuloksia oli lähes yhtä paljon, 8 957 yksikköä. Tilastoinnin perusteella tuotettujen yksiköiden määrä nousi 40 prosenttia ja myytyjen yksiköiden määrä 59 prosenttia alkuvuoteen verrattuna.

Yksiköiden myyntimäärä jäi yli 80 prosenttia vuoden 2022 loppupuoliskoa alhaisemmaksi, mutta tuotettujen yksiköiden määrä nousi yli nelinkertaiseksi. Myytyjen yksiköiden keskihinta laski alkuvuodesta ja oli 24,32 €/tCO2 ekv. Hinta pysyi yli kaksinkertaisena vuoteen 2022 verrattuna.

Kokonaisuudessaan viime vuonna hillintätuloksia tuotettiin 15 464 yksikköä ja myytiin 14 596 yksikköä. Ero tuotettujen ja myytyjen yksiköiden välillä kaventui selvästi vuodesta 2022, jolloin myytiin lähes 30 000 yksikköä enemmän kuin tuotettiin. Kokonaisuudessaan yksiköiden myynnistä kertyi viime vuonna yhteensä noin 424 000 euroa. Summa oli suunnilleen puolet pienempi kuin vuonna 2022, jolloin se oli noin 829 000 euroa.

Tulosten edustavuuteen vaikuttaa tilastointia varten toteutuneita lukujaan toimittaneiden yritysten määrä. Lisäksi muutoksena tässä uusimmassa tilastossa on, että tilastokysely lähetettiin myös yritykselle, joka toimii maatalousmaalla. Tähän saakka tilasto on sisältänyt vain metsissä tuotettuja hillintätuloksia. Uusimpaan tilastoon tietojaan toimitti kuusi yritystä, mikä on vastaava määrä kuin viime vuoden alun tilastossa. Vuoden 2022 tilastot koostuvat alkuvuoden osalta 11 yrityksen toimittamista tiedoista ja loppuvuoden osalta kahdeksan yrityksen toimittamista tiedoista. Lisäksi alkuvuoden ja loppuvuoden välillä luvuissa esiintyy eroja johtuen yksiköiden varastomuutoksista ja kausivaihtelusta.

”Kotimainen hiilimarkkina on nyt odottavassa tilassa, ja toiveita markkinoiden kasvusta kohdistuu erityisesti EU:n hiilenpoistojen sertifioinnin vaikutuksiin”, toteaa Hiilensidonta ry:n puheenjohtaja Matti Toivonen.

Tilasto kattaa PTT:n kyselyllä keräämiä tietoja Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla toimivilta yrityksiltä. Kysely lähetettiin 20 eri yritykselle, jotka tuottavat ja myyvät maataloudessa ja metsissä toteutettuja hillintätuloksia. Yrityksiltä pyydettiin tieto tuotettujen ja myytyjen yksiköiden määrästä sekä myytyjen yksiköiden keskihinnasta 1.7.-31.12.2023 väliseltä ajalta. Tilastointi perustuu yritysten ilmoittamiin lukuihin, eikä PTT ole niitä erikseen tarkistanut.

Tilaston tuottaminen on jatkoa PTT:n ja Hiilensidonta ry:n toteuttamalle Suomen hiilimarkkinatilaston seurannalle maatalous- ja metsäsektorilla toteutettujen biologisten hillintätulosten osalta. Tilastointipalvelulla halutaan lisätä tiedon määrää ja avoimuutta kotimaisista hiilimarkkinoista.

Lisätietoja:
Jani Laturi, vanhempi metsäekonomisti, PTT, 040 547 4354
Jenni Kähkönen, pääsihteeri, Hiilensidonta ry, 050 369 3749