Tule mukaan: Uudet tuotteet ja palvelut luonnosta kasvattamassa Suomen taloutta -webinaari 16.4.

Webinaarin tavoitteena on alustusten, paneelin ja keskustelujen pohjalta lisätä yhteistä ymmärrystä luonnosta saatavien tuotteiden ja palveluiden arvon kasvattamisen mahdollisuuksista. Osallistujia kannustetaan osallistumaan keskusteluun.

* Oletko maistanut kuusenkerkkäjauhetta?
* Mitä kaikkea järviruo’osta valmistetaan?
* Entä onko biohiilen valmistaminen kannattavaa bisnestä?

Aika: tiistaina 16.4.2024 klo 13-15, Teams

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://www.lyyti.fi/reg/Uudet_tuotteet_ja_palvelut_luonnosta_kasvattamassa_Suomen_taloutta_webinaari_1630

Kahdessa Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan, miten biotaloutta voidaan monipuolistaa uusilla tuotteilla ja palveluilla vakiintuneiden rinnalla.

EkoArvo-hankkeessa keskitytään keräilytuotteisiin, luonnon terveysvaikutuksiin, maisemaan ja muihin ekosysteemipalveluihin. Niiden markkinapotentiaali tunnetaan heikosti tai arvoketjut eivät ole vielä vakiintuneet markkinoilla. Tilaisuudessa kuulet liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista, yhteiskehittämisestä ja ohjauskeinojen tarpeista. EkoArvo-hanketta vetää Tapio ja mukana on PTT ja VTT.

BAKKES-hanke tuottaa tietoa biotalouden potentiaalisten arvoketjujen ympäristövaikutuksista, mahdollisesta arvonluonnista ja sen kehittymisen vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi biohiilen, biokaasun ja kalateollisuuden arvoketjujen kehittämisellä pyritään samaan markkinoille ympäristöystävällisiä korkean arvonlisän tuotteita. Tilaisuudessa esitellään biotalouden toimijoiden kohtaamia haasteita sekä arvonlisän muodostumisen kriittisiä tekijöitä. BAKKES-hanketta vetää PTT ja mukana on Luke.

Tilaisuus on tarkoitettu yrittäjille, yrityksille, hallinnon toimijoille, hankerahoituksen päättäjille, kehittäjille ja päälliköille biotalousalan organisaatioissa sekä muille sidosryhmien edustajille.

Ohjelma

13.00 Tilaisuuden avaus
osastopäällikkö Tuula Packalen, maa- ja metsätalousministeriö

Lisää arvonlisää ekosysteemipalveluista
maatalousekonomisti Pekka Kinnunen, Pellervon taloustutkimus PTT

Uusien arvoketjujen haasteet ja mahdollisuudet
tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloustutkimus PTT

Arvoketjujen skaalaamisen esteet biotaloudessa
metsäekonomisti Matti Valonen, Pellervon taloustutkimus PTT

Uusien tuotteiden arvonlisäyksen arvioinnin haasteista
apulaisprofessori Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus Luke

Paneelikeskustelu: Luonnosta kuluttajille – miten kehittää luonnontuotteista ja -palveluista kannattavaa liiketoimintaa?
Paneelissa keskustellaan mm. miten lisätään toimijoiden yhteistyötä ja markkinoinnin voimaa? Miten mukaan saadaan uusia yrittäjiä? Entäpä uusia tuotteita ja palveluita?
Yrittäjä, fysioterapeutti, luonto- ja eräopas Satu de Weerd, Nuuksion Taika
Kestävän kehityksen asiantuntija Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto
Teknologiajohtaja Juha Roininen, Carbon Balance
Paneelikeskustelua juontaa metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio

Päätössanat
biotalousneuvos Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö

Tilaisuus päättyy klo 15.

Lisätietoja

Sara Turunen
KESTÄVYYSASIANTUNTIJA
sara.turunen(at)tapio.fi
+358 29 432 6090

Airi Matila
METSÄASIANTUNTIJA
airi.matila(at)tapio.fi
+358 29 432 6041