Maurizio Sajeva

Esittely

Kestävän kehityksen tohtori Maurizio Sajeva on erikoistunut systeemien kokonaisvaltaisen kestävyyden arviointiin, tulevaisuuden tutkimukseen, tiedeyhteisö-rajapintoihin sekä havaintoihin perustuvaan päätöksentekoon. Hän on toiminut ‘Mountain governance and sustainable development’ -kurssin vierailevana Professorina Tuscian yliopiston (Italia) Innovation in Biology, Agri-food and Forest Systems (DIBAF) -laitoksella.

Tutkimustyössään Englannin De Montfort –yliopistossa, jossa hän on Honorary Visiting Research Fellow, hän on kehittänyt havaintoihin perustuvan GAME-menetelmän (Governance Assessment Matrix Exercise), osallistumisprosessin ja sosiaalisen oppimisen (social learning) kautta (https://www.dora.dmu.ac.uk/xmlui/handle/2086/13125). GAME toimii rajapintana tieteen, politiikan ja yhteisön välillä, tavoitteenaan parantaa niiden välistä kommunikaatiota ja kaventaa etäisyyttä.

Sajeva on työskennellyt aikaisemmin tieteellisessä virassa EU-komissiolla, DG Joint Research Centre Statistical Indicators for Policy Assessment (SIPA), Security of Critical Networked Infrastructures (SCNI), Knowledge Assessment Methodologies (KAM), projektipäällikkönä Turun yliopiston Tulevaisuudentutkimuskeskuksessa, ja Luonnonvarakeskuksessa koordinaattorina, tutkijana (FP7 ja ERA-net) sekä Maa- ja metsätalousministeriön edustajana EU-komission strategisissa työryhmissä (Agriculture, Knowledge and Innovation Systems (AKIS) Collaborative Working Group (CWG)) ja kansainvälisissä foorumeissa, kansainvälisten strategisten agendojen laatimiseksi muiden EU-jäsenmaiden kanssa. Hän on lisäksi toiminut kehitysyhteistyön puolella (EU:n rahoittama PROIntensAfrica Coordination and Support Action ja ARCH, the Strategic Working Group for improved linkages between Agricultural Research and Agricultural Research for Development).

MAURIZIO SAJEVA CV 2024 – PTT

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Miten EU-sääntely vaikuttaa suomalaisiin metsänomistajiin?

Avaa artikkeli

EU-politiikan vaikutukset yksityismetsätalouteen Suomessa

Avaa artikkeli

Turvetoimialan aluetalousvaikutukset

Avaa artikkeli

Policy Brief 1/2021: Turvetoimialan vaikutukset talouteen ovat suurimmat paikallisella tasolla

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Hiili on prioriteetti – mutta unohtuuko kokonaiskestävyys?

Avaa artikkeli

Onko ”tukkipuun inflaatio” hyöty vai haitta?

Avaa artikkeli

What is missing for sustainable development?

Avaa artikkeli

Pulahditko ekosysteemipalveluun?