Maurizio Sajeva

Esittely

Kestävän kehityksen tohtori Maurizio Sajeva on erikoistunut systeemien kokonaisvaltaisen kestävyyden arviointiin, tulevaisuuden tutkimukseen, tiedeyhteisö-rajapintoihin sekä havaintoihin perustuvaan päätöksentekoon. Hän on toiminut ‘Mountain governance and sustainable development’ -kurssin vierailevana Professorina Tuscian yliopiston (Italia) Innovation in Biology, Agri-food and Forest Systems (DIBAF) -laitoksella.

Tutkimustyössään Englannin De Montfort –yliopistossa, jossa hän on Honorary Visiting Research Fellow, hän on kehittänyt havaintoihin perustuvan GAME-menetelmän (Governance Assessment Matrix Exercise), osallistumisprosessin ja sosiaalisen oppimisen (social learning) kautta (https://www.dora.dmu.ac.uk/xmlui/handle/2086/13125). GAME toimii rajapintana tieteen, politiikan ja yhteisön välillä, tavoitteenaan parantaa niiden välistä kommunikaatiota ja kaventaa etäisyyttä.

Sajeva on työskennellyt aikaisemmin tieteellisessä virassa EU-komissiolla, DG Joint Research Centre Statistical Indicators for Policy Assessment (SIPA), Security of Critical Networked Infrastructures (SCNI), Knowledge Assessment Methodologies (KAM), projektipäällikkönä Turun yliopiston Tulevaisuudentutkimuskeskuksessa, ja Luonnonvarakeskuksessa koordinaattorina, tutkijana (FP7 ja ERA-net) sekä Maa- ja metsätalousministeriön edustajana EU-komission strategisissa työryhmissä (Agriculture, Knowledge and Innovation Systems (AKIS) Collaborative Working Group (CWG)) ja kansainvälisissä foorumeissa, kansainvälisten strategisten agendojen laatimiseksi muiden EU-jäsenmaiden kanssa. Hän on lisäksi toiminut kehitysyhteistyön puolella (EU:n rahoittama PROIntensAfrica Coordination and Support Action ja ARCH, the Strategic Working Group for improved linkages between Agricultural Research and Agricultural Research for Development).

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Turvetoimialan aluetalousvaikutukset

Avaa artikkeli

Policy Brief 1/2021: Turvetoimialan vaikutukset talouteen ovat suurimmat paikallisella tasolla

Avaa artikkeli

Finland’s model in utilising forest data – Metsään.fi-website’s background, implementation and future prospects

Avaa artikkeli

Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä – Metsään.fi verkkosivujen tausta, toteutus ja tulevaisuuden näkymät

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Hiili on prioriteetti – mutta unohtuuko kokonaiskestävyys?

Avaa artikkeli

Onko ”tukkipuun inflaatio” hyöty vai haitta?

Avaa artikkeli

What is missing for sustainable development?

Avaa artikkeli

Pulahditko ekosysteemipalveluun?