Paula Horne

Esittely

Paula Hornen tutkimusteemoja ovat biotalous, puumarkkinat, ekosysteemipalvelut, metsä- ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinot sekä arvottaminen. Horne vastaa metsäalan ennusteen metsätalous- ja puumarkkinaosuuksista PTT:ssä. Hän on ollut johtotehtävissä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa. Tutkimustyönsä lisäksi Horne on toiminut ja toimii erilaisten metsä- ja ympäristöalan asiantuntijaryhmien jäsenenä, mm. TEM:n metsäalan strategisen ohjelman johtoryhmässä, MMM:n metsälakityöryhmässä ja YM:n IBPES-paneelissa. Vuonna 2010 hän sai Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin toimistaan luonnon monimuotoisuutta turvaavan METSO-toimintaohjelman rakentamisessa.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Metsän verran tietoa – tietovisualisoinnit

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Mikä suunta syksyn puumarkkinoilla?

Avaa artikkeli

Metsänomistajat avainroolissa ilmastonmuutoksen hillintätoimissa

Avaa artikkeli

Metsä – talouden osa vai sukusi perintöä?

Avaa artikkeli

Sodan sankareita