Henna Busk

Esittely

Henna Buskilla on monipuolinen kokemus työmarkkinoiden ja demografian tutkimisesta sekä ekonometrisista menetelmistä. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu useassa tieteellisessä aikakauslehdessä. Väitöskirjassaan hän on mm. tarkastellut työttömyysturvaetuuden sanktioiden vaikutusta työttömien työllistymiseen. Viime aikoina Busk on tutkinut mm. työpolitiikan vaikuttavuutta, työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta, maahanmuuttajien työuria sekä korkeakoulutettujen yrittäjyys- ja omistajuuspolkuja. Hän on myös mukana PTT:n kansantalousryhmän ennustetoiminnassa sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa Työllisyyden edistämisen tutkijatyöryhmässä.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Julkisten yritystukien vaikuttavuus keskisuurille yrityksille

Avaa artikkeli

Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä

Avaa artikkeli

Tilastoanalyysi keskisuurten yritysten kasvusta 2000-luvulla

Avaa artikkeli

Kyläkauppaselvitys

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Politiikkasuositus: Seuraavan hallituksen nostettava työllisyyttä uudistamalla työmarkkinoita ja helpottamalla työperäistä maahanmuuttoa

Avaa artikkeli

Keskisuuria yrityksiä pitäisi vauhdittaa kasvuun ekosysteemien avulla

Avaa artikkeli

Ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi -infograafi

Avaa artikkeli

Työvoimapalvelujen hyödyt ja kustannukset