Henna Busk

Esittely

Henna Buskilla on monipuolinen kokemus työmarkkinoiden ja demografian tutkimisesta sekä ekonometrisista menetelmistä. Hän on tutkinut mm. työvoimapalvelujen vaikuttavuutta, maahanmuuttajien työuria, keskisuurten yritysten kasvua sekä työntekijöiden osakkuuksia. Vuonna 2014 valmistuneessa väitöskirjassaan hän on tarkastellut työttömyysturvaetuuden sanktioiden vaikutusta työttömien työllistymiseen. Busk on mukana PTT:n kansantalousryhmän ennustetoiminnassa vastuualueenaan työmarkkinat. Lisäksi hän on Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimitusneuvoston jäsen.

Buskin menetelmäosaaminen keskittyy ekonometristen ja tilastollisten menetelmien hallitsemiseen, jossa pääasiallinen ohjelmistotyökalu on Stata. Hänellä on hyvä tuntemus Tilastokeskuksen yksilötason rekisteriaineistoista. Ekonometriset menetelmät painottuvat erilaisiin lineaarisiin malleihin sekä paneeli- ja duraatiomalleihin. Jonkin verran kokemusta on myös kaltaistamismenetelmistä (propensity score matching). Työn etsintäteoria ja inhimillisen pääoman teoria ovat entuudestaan tuttuja.

Tutkimusalueet/kiinnostuksen kohteet:

  • Työn taloustiede, demografia, aluetalous ja soveltava mikroekonometria
  • Erityisesti: työttömyysturva, työpolitiikka, yrittäjyys, maahanmuutto

Lisää osaamisesta:

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli

Keskisuurten elintarvikeyritysten kasvu ja kansainvälistyminen viennin näkökulmasta

Avaa artikkeli

Julkisten yritystukien vaikuttavuus keskisuurille yrityksille

Avaa artikkeli

Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Työmarkkinat reagoivat lomautusten kautta

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Työllisyysaste sinnittelee yhä korkealla

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Työllisyys sinnittelee edelleen hyvällä tasolla – tyyntä myrskyn edellä?

Avaa artikkeli

Pikakommentti työllisyysluvuista: Merkkejä käänteestä heikompaan näkyvissä