Policy brief 1/2023: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille

Emilia Gråsten, Pekka Kinnunen, Veera Holappa ja Markus Lahtinen: PTT policy brief 1/2023: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille

Tämä policy brief antaa 3 suositusta Suomen teollisuuden huoltovarmuuden kehittämiseksi sekä yleisellä tasolla että erityisesti tekstiili- ja vaateteollisuuden näkökulmasta. Globaalit kriisit ovat tuoneet muutospaineita varautumisjärjestelmälle ja huoltovarmuudelle. Myös talouden reunaehdot on otettava huomioon, jotta toiminta olisi tehokasta. Resilientti yhteiskunta säilyttää toimintakykynsä myös poikkeusoloissa: se reagoi kriiseihin ketterästi ja palautuu niistä nopeasti.

Pellervon taloustutkimus PTT teki selvityksen yhteistyössä Suomen Tekstiili&Muoti -yhdistyksen kanssa.