1 / 2024. Miten taata huoltovarmuus ruokasektorilla? - Näkökulmina globaalit muutosvoimat ja kustannusvaikuttavuus

Yhteenveto

Sekä suomalainen ruokasektori että koko globaali ruokajärjestelmä ovat juuri nyt isojen muutosten äärellä. Ruuan huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitaan ratkaisuja muun muassa muuttuvaan ilmastoon, tuotantopanosriippuvuuksiin ja toimialan kannattavuushaasteisiin. Huoltovarmuudessa pitää pyrkiä kustannusvaikuttavuuteen.

Suomen ruokaturva on yksi maailman parhaista – eli suomalaisilla on lähes kaikissa olosuhteissa riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa terveelliseen elämään. Se, kuten myös korkea ruuan omavaraisuusaste, on osaltaan pitkän huoltovarmuusperinteen ansiota. Ruuan huoltovarmuus on kuitenkin paljon muutakin – muun muassa tuotantopanosriippuvuuksien hallintaa, logistista toimintavarmuutta ja toimialan elinvoimaa.

Taloudellisen tehokkuuden näkökulma on jäänyt vähäiselle huomiolle suomalaisessa huoltovarmuuskeskustelussa, vaikka huoltovarmuuden tavoitteena on nimenomaan yhteiskunnan välttämättömien taloudellisten toimintojen turvaaminen. Huoltovarmuustoiminnan rajoja, vaikuttavuutta ja kustannuksia on pystyttävä tarkastelemaan kriittisesti, jotta voimme varmistaa yhteiskunnan kriisikestävyyden myös tulevaisuudessa.

PTT:n puheenvuoro pohtii, mitä on kustannusvaikuttava huoltovarmuustoiminta. Tarkastelu keskittyy ruokasektoriin, jonka huoltovarmuutta käsitellään toimialan kannattavuuden, rakennemuutoksen ja globaaleiden muutosvoimien näkökulmasta. Lisäksi huoltovarmuuden tulevaisuuden haasteita ja kustannusvaikuttavuutta tarkastellaan ruokasektoria laajemmin koko huoltovarmuusjärjestelmän näkökulmasta.