Pikakommentti kehysriihestä: Arvonlisäveron nosto on perusteltu toimi – mutta talouskasvun turvaamiseksi sen pitäisi tulla voimaan vasta 2025

Hallituksen päätös korottaa yleistä arvonlisäveroa 25,5 prosenttiin on perusteltu toimi, mutta talouskasvun turvaamiseksi sen olisi hyvä tulla voimaan vasta ensi vuoden alussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen hallituksen kehysriihen ratkaisuja.

”Noin miljardin lisätulojen kerääminen arvonlisäveron kautta on linjassa sen kanssa, mitä PTT on omissa puheenvuoroissaan ja ennusteissaan sanonut. Olen myös tyytyväinen siihen, että verotuottoa ei lähdetty hakemaan alempien arvonlisäverokantojen korotuksista”, Lahtinen sanoo.

Ongelmaksi voi kuitenkin tulla korotuksen ajoitus. Hallitus sanoi tiedotustilaisuudessaan, että korotus voitaisiin mahdollisesti tehdä vielä kuluvan vuoden puolella. Lahtinen pitäisi talouskasvun kannalta parempana, että voimaantulo olisi vasta vuoden 2025 alusta.

”On mahdollista, että talous lähtee tämän vuoden aikana kasvuun, mutta se nojautuu vahvasti yksityiseen kulutukseen, ja tilanne on vielä hyvin herkkä. Voisi olla hyvä, että inflaatiota ei alv-korotuksella vielä kiihdytetä, ja tästä vuodesta saataisiin palautumisen vuosi, jolloin ostovoima kasvaa ja korot laskevat. Ensi vuonna talouskasvu kestäisi korotuksen paremmin.”

Markus Lahtinen korostaa, että koko kehysriihipaketin osalta tarkkojen analyysien tekeminen ottaa vielä aikansa ja vaatii lisätietoja toimenpiteiden sisällöstä. Hän kuitenkin pitää kummallisena, että haittaverojen osalta alkoholin ja tupakan veronkorotus on hyvin maltillinen eikä olutveroa nostettu lainkaan. Lahtinen myös pitää epätarkkoina puheita hallituksen yhdeksän miljardin kokonaissopeutuksesta.

”Kokonaissopeutuksen määrää ei voi laskea niin, että ensin olisi tehty 6 miljardin toimet ja nyt lisää 3 miljardia. Esimerkiksi sen ensimmäisen 6 miljardin kohdalla vaikutukset ehtivät jo osin sulaa ennen kuin kehysriiheen päästiin. Kokonaisuus on toki merkittävä, muttei yhdeksää miljardia.”

Kuitenkin Lahtinen pitää hyvänä sitä, että kehysriihessä korostettiin talouskasvun edellytysten parantamista.

”Vaikka sopeutustoimet ovat välttämättömiä, niin julkisen talouden kestävyyshaasteessa ei päästä koskaan maaliin, ellei talouskasvua pystytä parantamaan – pelkillä leikkauksilla ja veronkorotuksilla siihen ei ylletä.”

Lisätietoja