Tuuli Sen

Esittely

Tuuli Sen on PTT.llä keskittynyt erityisesti maa- ja metsätalouden ilmastopolitiikkaa käsitteleviin tutkimushankkeisiin. Lisäksi hän osallistuu asuntomarkkinoita käsittelevään tutkimukseen.

Käynnissä olevia tutkimushankkeita: Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa (TUIMA)

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2022: Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa tulevina vuosina

Avaa artikkeli

Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050

Avaa artikkeli

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Sivuraiteelta pääraiteelle – suunnataan resurssit ilmastotoimien toteuttamiseen poliittisten vastakkainasettelujen sijaan