Tuuli Sen

Esittely

Esittely

Tuuli Senillä on kokemusta ilmastopolitiikan, maatalouden ja asuntomarkkinoiden tutkimisesta. PTT:n ekonomistin toimen ohessa hän tekee Tampereen yliopistolla väitöskirjatutkimusta ilmastopolitiikan ja vapaaehtoisten ilmastotoimien hyväksyttävyydestä. Sen on aiemmin tutkinut maankäyttösektorin ilmastotoimien kustannustehokkuutta ja taloudellisia vaikutuksia, sekä julkisen sektorin mahdollisuuksia toteuttaa hyväksyttävämpää ilmastopolitiikkaa ja tukea ihmisiä vapaaehtoisten ilmasto- ja ympäristötekojen toteuttamisessa. Lisäksi hän on ollut mukana tekemässä selvitystä Suomen asuntokannan korjaustarpeesta ja tutkinut Covid 19-pandemian vaikutuksia asuntomarkkinoilla.

Senillä on erityisosaamista kokeellisesta tutkimuksesta sekä kyselyistä. Hänellä on kokemusta satunnaiskokeiluiden, valintakokeiden ja kyselyiden muodostamisesta sekä ekonometrisista menetelmistä, joita käytetään tutkimusasetelmien muodostamisessa sekä kysely- ja valinta-aineistojen analysoinnissa. Senin osaamiin menetelmiin ja teorioihin lukeutuvat muun muassa:

– valintakokeet (choice experiment, CE)

– satunnaishyödyn teoria (random utility model, RUM)

–  diskreetin valinnan mallit (binary-, ordinal-, multinomial- and random     parameters-/mixed logit-models)

– koeasetelman muodostamiseen liittyvät menetelmät, kuten satunnaistaminen (randomization), voimalaskelmat (power calculations), tehokkaan koeasetelman muodostamiseen liittyvät menetelmät (efficient designs)

Tutkimusaiheet ja kiinnostuksen kohteet:

politiikkarelevantti soveltava taloustiede, ympäristötaloustiede, psykologinen ja behavioraalinen taloustiede, kokeellinen tutkimus, valintakokeet, ilmastonmuutos, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, asuntomarkkinat

Lisää osaamisesta:

CV julkaisuluettelolla 2023

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2022: Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa tulevina vuosina

Avaa artikkeli

Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050

Avaa artikkeli

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Sivuraiteelta pääraiteelle – suunnataan resurssit ilmastotoimien toteuttamiseen poliittisten vastakkainasettelujen sijaan