Sari Forsman-Hugg

Esittely

Tutkimusjohtaja Sari Forsman-Huggin tutkimusteemoja ovat elintarvikealan pk-yritysten ja maatilayritysten strategiat ja menestyminen, elintarvikealan vastuullisuus ja lisäarvotekijät sekä elintarvikemarkkinoiden toimivuuteen ja toimijoiden vuorovaikutukseen liittyvät kysymykset. Hänellä on kokemusta monitieteisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä laaja-alaisesta yhteistyöstä alan toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Tutkimustyönsä ohella Forsman-Huggilla on pitkäaikainen kokemus johtotehtävistä luonnonvara-alan tutkimusorganisaatioissa, minkä lisäksi hän on ollut jäsenenä erilaisissa alan työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Viitoskäytävän taloudellinen merkitys Suomelle

Avaa artikkeli

Policy Brief 2/2022 Menestyvä maatalousyrittäjä hallitsee riskit ja taitaa talouden

Avaa artikkeli

Keskisuurten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja resilienssi globaaleissa liiketoimintaekosysteemeissä

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla

Avaa artikkeli

Talousennuste on kiikari lähitulevaan – mutta sitä on osattava käyttää

Avaa artikkeli

Vähemmän melua hinnasta – enemmän puhetta ruoan laadusta ja vastuullisuudesta