Sari Forsman-Hugg

Esittely

Sari Forsman-Hugg on PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtaja. Forsman-Huggilla on monipuolinen kokemus maa- ja elintarviketalouden talous- ja yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ja asiantuntijatehtävistä, alan tutkimuslaitosten johtotehtävistä sekä yhteistyöstä alan toimijoiden ja verkostojen kanssa. Forsman-Hugg on tutkinut mm. ruokamarkkinoiden toimivuutta, ruokaketjun vastuullisuutta ja lisäarvotekijöitä, maatalousyritysten ja elintarvikealan pk-yritysten menestystekijöitä ja strategioita, kuluttajien käsityksiä ruokaketjusta.

Forsman-Hugg osallistuu PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennustetoimintaan, jossa hänen asiantuntemusalojaan ovat erityisesti ruuan hintakehitys, elintarviketeollisuuden ja elintarvikeviennin näkymät, ruuan kulutusnäkymät, lihamarkkinat sekä maatalouden kannattavuuskehitys.

Tutkimusalueet/kiinnostuksen kohteet:

Ruokaketjun ja -markkinoidentoimivuus, ruuan hintakehitys, huoltovarmuus ruokasektorilla, maatalousyritysten kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, ruuantuotannon kestävyys- ja vastuullisuuskysymykset ja niihin liittyvät ohjauskeinot.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Selvitys maataloustukipolitiikan muutosten vaikutuksista ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen ulkosaaristossa kotieläinsektorin näkökulmasta

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli

Nuorten käsityksiä maaseudusta yrittäjyysympäristönä

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Ruuan hinta nousi – suhteellinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista ei

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Avaa artikkeli

PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla

Avaa artikkeli

Talousennuste on kiikari lähitulevaan – mutta sitä on osattava käyttää