Sari Forsman-Hugg

Esittely

Sari Forsman-Hugg on PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtaja. Forsman-Huggilla on monipuolinen kokemus maa- ja elintarviketalouden talous- ja yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ja asiantuntijatehtävistä, alan tutkimuslaitosten johtotehtävistä sekä yhteistyöstä alan toimijoiden ja verkostojen kanssa. Forsman-Hugg on tutkinut mm. ruokamarkkinoiden toimivuutta, ruokaketjun vastuullisuutta ja lisäarvotekijöitä, maatalousyritysten ja elintarvikealan pk-yritysten menestystekijöitä ja strategioita, kuluttajien käsityksiä ruokaketjusta.

Forsman-Hugg osallistuu PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennustetoimintaan, jossa hänen asiantuntemusalojaan ovat erityisesti ruuan hintakehitys, elintarviketeollisuuden ja elintarvikeviennin näkymät, ruuan kulutusnäkymät, lihamarkkinat sekä maatalouden kannattavuuskehitys.

Tutkimusalueet/kiinnostuksen kohteet:

Ruokaketjun ja -markkinoidentoimivuus, ruuan hintakehitys, huoltovarmuus ruokasektorilla, maatalousyritysten kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, ruuantuotannon kestävyys- ja vastuullisuuskysymykset ja niihin liittyvät ohjauskeinot.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Kuluttajien näkemyksiä ruuan hinnan nousun vaikutuksista kulutukseen ja ostokäyttäytymiseen

Avaa artikkeli

Miten taata huoltovarmuus ruokasektorilla? – Näkökulmina globaalit muutosvoimat ja kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

Policy brief 3/2023: Nuoria yrittäjiä maatalousalalle – imago paremmaksi ja omistajanvaihdokset sujuvammiksi

Avaa artikkeli

Selvitys maataloustukipolitiikan muutosten vaikutuksista ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen ulkosaaristossa kotieläinsektorin näkökulmasta

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Ruuan hintojen nousu taittumassa – viime vuonna hinnat nousivat 9 prosenttia edellisvuodesta

Avaa artikkeli

Ruuan hinta nousi – suhteellinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista ei

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Avaa artikkeli

PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla