Sari Forsman-Hugg

Esittely

Tutkimusjohtaja Sari Forsman-Huggin tutkimusteemoja ovat elintarvikealan pk-yritysten ja maatilayritysten strategiat ja menestyminen, elintarvikealan vastuullisuus ja lisäarvotekijät sekä elintarvikemarkkinoiden toimivuuteen ja toimijoiden vuorovaikutukseen liittyvät kysymykset. Hänellä on kokemusta monitieteisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä laaja-alaisesta yhteistyöstä alan toimijoiden ja verkostojen kanssa.

Tutkimustyönsä ohella Forsman-Huggilla on pitkäaikainen kokemus johtotehtävistä luonnonvara-alan tutkimusorganisaatioissa, minkä lisäksi hän on ollut jäsenenä erilaisissa alan työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Viimeisimmät julkaisut

Avaa artikkeli

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli

Nuorten käsityksiä maaseudusta yrittäjyysympäristönä

Avaa artikkeli

Keskisuurten elintarvikeyritysten kasvu ja kansainvälistyminen viennin näkökulmasta

Viimeisimmät artikkelit

Avaa artikkeli

PTT Politiikkasuositus maataloudesta: Nuorille luotava luottamus ruuantuotannon tulevaisuuteen

Avaa artikkeli

PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla

Avaa artikkeli

Talousennuste on kiikari lähitulevaan – mutta sitä on osattava käyttää

Avaa artikkeli

Vähemmän melua hinnasta – enemmän puhetta ruoan laadusta ja vastuullisuudesta