22. Maatilan emäntien ”Oman rahan” määrä ja käyttö. Osaraportti VII. Naisen asema maataloudessa

Seppo Honkanen. MAATILAN EMÄNTIEN "OMAN RAHAN" MÄÄRÄ JA KÄYTTÖ. OSARAPORTTI VII. Raportteja ja artikkeleita 22. ISBN 051-9083-22-7, ISSN 0357-7384. Tätä tutkimus kuuluu osana Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa Valtioneuvoston kanslian Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta käynnistettyyn tutkimusprojektiin, joka selvittää maataloudessa toimivan naisen asemaa työn ja toimeentulon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja osallistumisen kannalta.