20. Maatilan emännän työ ja tasa-arvo. Osaraportti V. Naisen asema maataloudessa

Pirjo Siiskonen. MAATILAN EMÄNNÄN TYÖ JA TASA-ARVO. OSARAPORTTI V. NAISEN ASEMA MAATALOUDESSA. Raportteja ja artikkeleita 20. ISBN 051-9083-20-0, ISSN 0357-7384. Tätä tutkimus kuuluu osana Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa Valtioneuvoston kanslian Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta käynnistettyyn tutkimusprojektiin, joka selvittää maataloudessa toimivan naisen asemaa työn ja toimeentulon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja osallistumisen kannalta.