25. Näkökohtia ehtyvien luonnonvarojen taloustutkimuksesta – Esimerkkinä öljymarkkinat

Risto Hyvönen. NÄKÖKOHTIA EHTYVIEN LUONNONVAROJEN TALOUSTUTKIMUKSESTA – ESIMERKKINÄ ÖLJYMARKKINAT. Raportteja ja artikkeleita 25. ISBN 051-9083-26-X. ISSN 0357-7384. Luonnonvarojen ehtyminen ja rajallisuus tiedostetaan nykyisin erääksi taloudellista toimintaa rajoittavaksi tekijäksi. Tämä kysymys oli 1970-luvun kansainvälisen taloudellisen keskustelun keskeisimpiä teemoja. Tässä raportissa tehdään katsaus luonnonverojen ehtymisongelmaan taloustieteen näkökulmasta. Yksityiskohtaisemmin on pyritty paneutumaan öljymarkkinoiden tilanteeseen, koska öljymarkkinat tunnetusti ovat olleet avainasemassa koko luonnonvaroja koskevassa keskustelussa.