21. Maatilan emäntien järjestöosallistuminen. Osaraportti VI. Naisen asema maataloudessa

Tapani Köppä. MAATILAN EMÄNTIEN JÄRJESTÖOSALLISTUMINEN. OSARAPORTTI VI. NAISEN ASEMA MAATALOUDESSA. Raportteja ja artikkeleita 21. ISBN 051-9083-21-9, ISSN 0357-7384. Tätä tutkimus kuuluu osana Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa Valtioneuvoston kanslian Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta käynnistettyyn tutkimusprojektiin, joka selvittää maataloudessa toimivan naisen asemaa työn ja toimeentulon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja osallistumisen kannalta.