17. Naisen asema maataloudessa – Tutkimuksen suorittaminen ja tutkimusaineisto. Osaraportti II

Pirjo Siiskonen. NAISEN ASEMA MAATALOUDESSA – TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN JA TUTKIMUSAINEISTO. OSARAPORTTI II. Raportteja ja artikkeleita 17. ISBN 051-9083-17-0, ISSN 0357-7384. Tätä tutkimus kuuluu osana Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa Valtioneuvoston kanslian Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta käynnistettyyn tutkimusprojektiin, joka selvittää maataloudessa toimivan naisen asemaa työn ja toimeentulon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja osallistumisen kannalta.