26. Rahoitusmarkkinoiden kireys ja asuntorahoitus. Näkökohtia rahoituksen alueellisista aspekteista

Timo Nikinmaa. RAHOITUSMARKKINOIDEN KIREYS JA ASUNTORAHOITUS. NÄKÖKOHTIA RAHOITUKSEN ALUEELLISISTA ASPEKTEISTA. Raportteja ja artikkeleita 26. ISBN 051-9083-27-8. ISSN 0357-7384. Asubto- ja rahoitusmarkkinoiden välinen yhteys on laajalti tunnustettu. Rahoitusmarkkinoiden keveyteen viitataan usein, kun puhutaan asuntojen hintojen nousun syistä. Asuntojen hintojen nousu puolestaan lisää asuntotuotannon kannattavuutta, mikä on omiaan ohjaamaan pääomia asuntotuotantoon. Tässä esitutkimuksen luonteisessa selvityksessä on pyritty hahmottamaan analyyttisesti edellämainittuja yhteyksiä sekä markkinoiden toimintatapoja. Selvitys on toteutettu osana PTT:n rahoitusmarkkinoiden alueellisia erityispiirteitä selvittävää tutkimusta, joten alueellinen näkökulma on mahdollisuuksian mukaan pidetty tarkastelussa esillä.