Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

281. Viitoskäytävän taloudellinen merkitys Suomelle

Avaa artikkeli

280. Keskisuurten elintarvikeyritysten kasvu ja kansainvälistyminen viennin näkökulmasta

Avaa artikkeli

282. Nuorten käsityksiä maaseudusta yrittäjyysympäristönä

Avaa artikkeli

283. Kotieläintilojen investointiavustusten vaikuttavuuden arviointi

Avaa artikkeli

284. Kriisit haastavat huoltovarmuuden –tarkastelussa tekstiili-ja vaateteollisuus

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2023: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli

285. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

Policy Brief 2/2022 Menestyvä maatalousyrittäjä hallitsee riskit ja taitaa talouden

Avaa artikkeli

272. Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020

Avaa artikkeli

274. Rahastojen toiminta asunto-, tontti- ja metsämarkkinoilla

Avaa artikkeli

275. Tilastoanalyysi keskisuurten yritysten kasvusta 2000-luvulla

Avaa artikkeli

273. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi

Avaa artikkeli

276. Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050

Avaa artikkeli