Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

288. Kuluttajien näkemyksiä ruuan hinnan nousun vaikutuksista kulutukseen ja ostokäyttäytymiseen

Avaa artikkeli

289. Elintarvikeketjun rahavirtojen kehitys

Avaa artikkeli

208. EU-politiikan vaikutukset yksityismetsätalouteen Suomessa

Avaa artikkeli

3 / 2024. Miten EU-sääntely vaikuttaa suomalaisiin metsänomistajiin?

Avaa artikkeli

290. Kasvihuoneyrittäjien näkemyksiä kasvintuhoojariskeistä ja riskienhallintavälineiden tarpeesta

Avaa artikkeli

1 / 2024. Miten taata huoltovarmuus ruokasektorilla? – Näkökulmina globaalit muutosvoimat ja kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

287. Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityspolkujen vaikutukset maatalouteen ja metsäsektoriin

Avaa artikkeli

2 / 2024. Miten asuntomarkkina kytkeytyy yritysrahoitukseen ja alueen elinvoimaan?

Avaa artikkeli

283. Kotieläintilojen investointiavustusten vaikuttavuuden arviointi

Avaa artikkeli

284. Kriisit haastavat huoltovarmuuden –tarkastelussa tekstiili-ja vaateteollisuus

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2023: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli

285. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttösektorilla – kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa

Avaa artikkeli

286. Selvitys maataloustukipolitiikan muutosten vaikutuksista ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen ulkosaaristossa kotieläinsektorin näkökulmasta

Avaa artikkeli