Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

1 / 2024. Miten taata huoltovarmuus ruokasektorilla? – Näkökulmina globaalit muutosvoimat ja kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

287. Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityspolkujen vaikutukset maatalouteen ja metsäsektoriin

Avaa artikkeli

2 / 2024. Miten asuntomarkkina kytkeytyy yritysrahoitukseen ja alueen elinvoimaan?

Avaa artikkeli

288. Kuluttajien näkemyksiä ruuan hinnan nousun vaikutuksista kulutukseen ja ostokäyttäytymiseen

Avaa artikkeli

286. Selvitys maataloustukipolitiikan muutosten vaikutuksista ja elintarvikemarkkinoiden toiminnasta Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen ulkosaaristossa kotieläinsektorin näkökulmasta

Avaa artikkeli

Policy brief 3/2023: Nuoria yrittäjiä maatalousalalle – imago paremmaksi ja omistajanvaihdokset sujuvammiksi

Avaa artikkeli

Metsän verran tietoa – tietovisualisoinnit

Avaa artikkeli

281. Viitoskäytävän taloudellinen merkitys Suomelle

Avaa artikkeli

280. Keskisuurten elintarvikeyritysten kasvu ja kansainvälistyminen viennin näkökulmasta

Avaa artikkeli

282. Nuorten käsityksiä maaseudusta yrittäjyysympäristönä

Avaa artikkeli

283. Kotieläintilojen investointiavustusten vaikuttavuuden arviointi

Avaa artikkeli

284. Kriisit haastavat huoltovarmuuden –tarkastelussa tekstiili-ja vaateteollisuus

Avaa artikkeli

Policy brief 1/2023: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille

Avaa artikkeli

Policy brief 2/2023: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeet edistävät ilmastotoimia – painotusta jalkautukseen tarvitaan

Avaa artikkeli