24. Elintarvikeapu Suomen kehitysyhteistyön osana

Esa Härmälä. ELINTARVIKEAPU SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖN OSANA. Raportteja ja artikkeleita 24. ISBN 051-9083-25-1. ISSN 0357-7384. Huolimatta ponnisteluista kehitysmaiden oman elintarviketuotannon kehittämiseksi, elinarvikeavun tarpeen arvioidaan kaksin-kolminkertaistuvan tämän vuosikymmenen aikana. Jokaisen teollistuneen maan tulisi tuntea vastuunsa, jotta tämä tavoite toteutuisi. Suomen elintarvikeapua voidaan pitää kansainvälisen vertailun pohjalta vähäisenä. Lisäksi Suomen elintarvikeavulta puuttuvat selkeät tavoitteet. Tässä raportissa on pyritty hahmottamaan kokonaiskuva elintarvikeavun merkityksestä maailman nälän vähentäjänä sekä maamme elintarvikeavusta ja sen kehittämismahdollisuuksista kehitysyhteistyöpolitiikkamme osana.