32. Rahoitustekijöiden vaikutukset investointien tasoon ja ajoitukseen

Harri Lahdenperä. RAHOITUSTEKIJÖIDEN VAIKUTUKSET INVESTOINTIEN TASOON JA AJOITUKSEEN. Raportteja ja artikkeleita 32. ISBN 951-9083-33-2, ISSN 0357-7384. Tutkimuksen keskeinen tarkoitus on selvittää, kohdistuuko rahoitustekijöden vaikutus pääasiassa investointien pitkän aikavälin tasoon vaiko pikemminkin investointien ajoitukseen. Rahoitusmuuttujana käytetään rahamarkkinoiden kireysindikaattoria, siis velkarahoituksen saatavuutta kuvaavaa muuttujaa. Rahoitusvaikutuksia selvitellään ensin teoreettisesti ja näin saadut hypoteesit pyritään testaamaan empiirisesti.