30. Paikallispankin luotontarjontakäyttäytyminen ja sen testaaminen osuuspankkiaineistolla

Vesa Vihriälä. PAIKALLISPANKIN LUOTONTARJONTAKÄYTTÄYTYMINEN JA SEN TESTAAMINEN OSUUSPANKKIAINEISTOLLA. Raportteja ja artikkeleita 30. ISBN 051-9083-31-6. ISSN 0357-7384. Raportti liittyy PTT:ssa syksyllä 1979 käynnistettyyn tutkimusprojektiin, jossa on pyritty selvittämään Suomen rahoitusmarkkinoiden alueellista toimintaa sekä erityisesti paikallispankkien roolia siinä.