18. Maatilan emäntä ja sosiaalipalvelut. Osaraportti III. Naisen asema maataloudessa

Annamari Parviainen. MAATILAN EMÄNTÄ JA SOSIAALIPALVELUT. OSARAPORTTI III. NAISEN ASEMA MAATALOUDESSA. Raportteja ja artikkeleita 18. ISBN 051-9083-18-9, ISSN 0357-7384. Tätä tutkimus kuuluu osana Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa Valtioneuvoston kanslian Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta käynnistettyyn tutkimusprojektiin, joka selvittää maataloudessa toimivan naisen asemaa työn ja toimeentulon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja osallistumisen kannalta.