23. Peruskartoitus maapoliittisen tutkimuksen tarpeesta Suomessa

Aulikki Kiviranta. PERUSKARTOITUS MAAPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN TARPEESTA SUOMESSA. Raportteja ja artikkeleita 23. ISBN 051-9083-24-3. ISSN 0357-7384. Maapolitiikkaan liittyvä lainsaäädäntö on jatkuvasti muutospaineiden kohteena. 1970-luvun keskeisimmät maapoliittiset lait olivat lunastuslaki, etuostolaki, maanhankintaoikeuslaki sekä myöhemmin maa-aineslaki, ns. soralaki. Parhaillaan ovat muutosten alaisina mm. rakennuslaki, jakolaki ja yksityismetsälaki. Nyt laaditun peruskartoituksen tavoitteena on hahmottaa maapoliittisen tutkimuksen keskeisimmät ongelma-alueet. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tarkoituksena on peruskartoituksessa luodulta pohjalta jatkaa maapoliittista tutkimustyötä konkreettisten tutkimusprojektien muodossa.