Julkaisut

Valitse näytettävät julkaisut

Täältä löydät PTT:n julkaisusarjoissa (Raportteja, Työpapereita ja Julkaisuja) julkaistut tutkimukset. Julkaisuista on ladattavissa kokoteksti-pdf:t noin vuodesta 1998 alkaen, sitä varhaisemmista tutkimuksista niitä on saatavilla satunnaisesti.

12. Alueelliset suhdannevaihtelut ja rahoitusmarkkinoiden kireydessä ilmenevät alueelliset erot

Avaa artikkeli

13. Fiscal Policy, Financial Intermediation, and Inflation Tax

Avaa artikkeli

16. Verojärjestelmämme kritiikin kritiikkiä

Avaa artikkeli

15. Suomen ravintotuotanto vuoteen 2010

Avaa artikkeli

10. Naisen asema maataloudessa – tutkimusprojekti, Osaraportti I: Maataloudessa toimivan naisen sosiaalivakuutusturva

Avaa artikkeli

8. Corporate Taxation, Inventory Undervaluation and Dividend Policy

Avaa artikkeli

5. Katsaus raaka-ainepoliittisen taloustutkimuksen tarpeeseen

Avaa artikkeli

2. Unanticipated inflation, taxation and the return to capital 

Avaa artikkeli

9. Finanssipolitiikan seuraamisesta suomessa

Avaa artikkeli

3. Inflaatio, yritysten voitot ja verojärjestelmän indeksointi

Avaa artikkeli

6. Työttömyyden yhteiskunnalliset kustannukset ja luonnollinen työttömyysaste

Avaa artikkeli

11. Maanomistajien valmiudet osallistua kotimaisten energialähteiden hyväksikäyttöön Suomessa, Esiselvitysraportti, Osat I Ja II

Avaa artikkeli

7. Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Private Bonds

Avaa artikkeli

4. Vähimmäiseläkeuudistus eläkepolitiikan kokonaisuudessa

Avaa artikkeli