3. Inflaatio, yritysten voitot ja verojärjestelmän indeksointi

Vesa Kanniainen. INFLAATIO, YRITYSTEN VOITOT JA VEROJÄRJESTELMÄN INDEKSOINTI. Raportteja ja artikkeleita 3. ISBN 051-9083-03-0. ISSN 0357-7384. Viimeisten vuosien aikana on kiinnitetty runsaasti huomiota niihin kielteisiin vaikutuksiin, joita inflaatiolla on verojärjestelmän toimintaan. Ensiksi, indeksoimaton verojärjestelmä aikaansaa voimistuneita tulon- ja varallisuudensiirtoja inflaatio-oloissa. Toiseksi, inflaatio aiheuttaa taloudellisten voimavarojen tehotonta suuntautumista esim. investointien kohdentumisen muodossa. Kolmanneksi, inflaatio muuttaa merkittävästi erilaisten finanssisijoitusten verojen jälkeisiä reaalisia tuottoasteita, millä on vaikutusta säästämiseen. Kirjoituksessa tarkastellaan lähinnä yritystulon verotuksen indeksoimista siten, että maksetut verot olisivat reaalisesti riippumattomia yleisen hintatason muutoksista.