14. Maatalouden huoltokyky, esitutkimus

Kalle Laaksonen – Lauri Kettunen. MAATALOUDEN HUOLTOKYKY, ESITUTKIMUS. Raportteja ja artikkeleita 14. ISBN 051-9083-14-6, ISSN 0357-7384.