6. Työttömyyden yhteiskunnalliset kustannukset ja luonnollinen työttömyysaste

Vesa Kanniainen. TYÖTTÖMYYDEN YHTEISKUNNALLISET KUSTANNUKSET JA LUONNOLLINEN TYÖTTÖMYYSASTE. Raportteja ja artikkeleita 6. ISBN 051-9083-06-5. ISSN 0357-7384. Tässä tutkimuksessa sivuutetaan kysymys siitä, missä määrin stabilisaatiopolitiikka on mahdollista. Sen sijaan pyrimme esittämään arvioita niistä hyödyistä ja kustannuksista, joita talouspolittiikkaan saattaa liittyä.