11. Maanomistajien valmiudet osallistua kotimaisten energialähteiden hyväksikäyttöön Suomessa, Esiselvitysraportti, Osat I Ja II

Eero Parviainen. MAANOMISTAJIEN VALMIUDET OSALLISTUA KOTIMAISTEN ENERGIALÄHTEIDEN HYVÄKSIKÄYTTÖÖN SUOMESSA, ESISELVITYSRAPORTTI, OSAT I JA II. Raportteja ja artikkeleita 11. ISBN 051-9083-11-1, ISSN 0357-7384.