Hankearkisto

Valitse näytettävät hankkeet

Luonnonmarjapoimintaa koskeva taloudellinen selvitys

Avaa artikkeli

Akateemiset yrittäjät Suomen taloudessa 

Avaa artikkeli

Alueellisen kuljetustuen arviointi 

Avaa artikkeli

Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)

Avaa artikkeli

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen ja jatkuvan oppimisen väylänä

Avaa artikkeli

Kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden työllistyminen, siirtymäajat ja palvelupolut

Avaa artikkeli

Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille ja ammattirakenteeseen

Avaa artikkeli

Nuorten ja kehittävien yritysten kasvupolut (Kasvupolku)

Avaa artikkeli

Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset – KolKom

Avaa artikkeli

Rahastojen toimintalogiikka ja toiminta

Avaa artikkeli

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa

Avaa artikkeli

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Avaa artikkeli

50+ SIBS – 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems / Keskisuurten suomalaisten yritysten kasvu ja resilienssi globaaleissa ekosysteemeissä

Avaa artikkeli