Hankearkisto

Valitse näytettävät hankkeet

Rahastojen toimintalogiikka ja toiminta

Avaa artikkeli

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa

Avaa artikkeli

50+ SIBS – 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems / Keskisuurten suomalaisten yritysten kasvu ja resilienssi globaaleissa ekosysteemeissä

Avaa artikkeli

Pandemian vaikutusten tunnistaminen maa- ja elintarvikesektorilla (Covid-19)

Avaa artikkeli

Pohjoisen tuen arviointi 2016-2020

Avaa artikkeli

Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista

Avaa artikkeli

Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi

Avaa artikkeli

Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO

Avaa artikkeli

MAREA – From MARine Ecosystem Accounting to integrated governance for sustainable planning of marine and coastal areas

Avaa artikkeli

Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2

Avaa artikkeli

ENKO: Talouden rakenteen pitkän aikavälin muutosten ennakointi ja skenaarioiden tulkinta

Avaa artikkeli

SAPE – Sujuva arki, parempi elämä – Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet Suomessa

Avaa artikkeli

Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)

Avaa artikkeli