Kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden työllistyminen, siirtymäajat ja palvelupolut

Tausta: Monen maahanmuuttajan osalta kotoutumistoimet ovat avainasemassa työllisyyden parantamisessa. Kotoutumissuunnitelma ja maahanmuuttajille räätälöidyt palvelut (esim. kielikoulutus) edistävät maahanmuuttajien työllistymistä. Kotoutumiskoulutuksen rinnalle tai jatkoksi tarvitaan myös muita aktiivisia työvoimapalveluita, joiden osalta tietoa on heikosti tarjolla. Merkittävää kotoutumiskoulutuksen toiminnan kannalta on myös koulutukseen ohjautumisen tehokkuus ja oikea-aikaisuus.

Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta ja hyödyllistä tietoa kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden taustoista, työllistymisestä ja palvelupoluista. Tutkimuksessa tarkastellaan työvoimakoulutuksena tarjottavaa kotoutumiskoulutusta. Kotoutumiskoulutuksesta 2000-luvulla luodaan kattava kuva sisältäen tarkasteluja koulutukseen ohjautumisesta ja koulutukseen osallistumisen jälkeisistä työvoimapalvelujen käytöstä, työmarkkinatulemista ja työmarkkinoille kiinnittymisestä. Tarkasteluja tehdään eri vuosille sekä erilaisissa kotoutumiskoulutuksen asiakasryhmissä. Tutkimuksessa hyödynnetään ja työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen yksilötason rekisteriaineistoja.

Hankkeen muut tutkijat: Juho Alasalmi ja Veera Holappa