Akateemiset yrittäjät Suomen taloudessa 

Tausta

Akateeminen yrittäjyys on noussut tärkeäksi tutkimusaiheeksi osaamisintensiivisen yritystoiminnan ja innovaatioihin perustuvan talouskasvun osatekijänä. Silti edelleen puuttuu tietoa korkeasti koulutettujen yrittäjien roolista Suomen taloudessa. Erityisesti tietoa tarvitaan korkeakoulutettujen yrittäjien roolista talouskasvun ja työllisyyden edistämisessä.  

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia ovat korkeasti koulutetut yritysomistajat: kuinka paljon heitä on, ja millaisia he ovat keskimääräisiltä taustaominaisuuksiltaan ja tuloiltaan. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, mikä on korkeakoulutettujen omistamien yritysten kontribuutio Suomelle esimerkiksi liikevaihdolla, arvonlisällä ja työllistävyydellä mitattuna. Käytämme analyyseissa Tilastokeskuksen FLOWN-aineistoa, yritysten tilinpäätöspaneelia sekä FOLK-aineistomoduuleja.

Julkaisut