Korkeasti koulutetut yritysomistajat ovat hyvätuloisia ja heidän yrityksensä luovat korkeamman tuottavuuden työpaikkoja

Suomen korkeasti koulutettujen yritysomistajien tulotaso on korkea, ja he ovat usein myös yksinyrittäjiä, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n Akava Worksille tekemä selvitys. Selvityksessä tarkasteltiin, millaisia korkeakoulutetut yritysomistajat ovat taustaominaisuuksiltaan ja tuloiltaan, ja mikä on heidän omistamiensa yritysten merkitys muun muassa liikevaihdolla ja työllistävyydellä mitattuna.

”Suurin osa korkeakoulutetuista yritysomistajista on suomalaistaustaisia, perheellisiä miehiä, ja heidän keski-ikänsä on 51 vuotta. Tämän ryhmän tulotaso on varsin korkea, ja ansio- sekä pääomatulot ovat kasvaneet 2010-luvulla. Kuitenkin vain pienellä osalla vuotuiset pääomatulot tai osinkotulot ovat suuret”, kertoo PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Selvityksessä korkeasti koulutetuilla yritysomistajilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on korkea-asteen tutkinto ja jotka omistavat osuuden osakeyhtiöstä. Mukana ovat omistajat ja heidän yrityksensä vuosina 2006–2021. Aineistona käytettiin Tilastokeskuksen FLOWN-aineistoa, FOLK-moduuleja ja yritysten tilinpäätöspaneelia.

Vuonna 2021 korkeasti koulutetuilla omistajilla oli keskimäärin noin 59 000 euroa ansiotuloja (mediaani 49 000 euroa) ja lähes 22 000 euroa pääomatuloja (mediaani 3 000 euroa). Osinkotuloja oli keskimäärin 27 000 euroa (mediaani 9 000 euroa).

”Korkeasti koulutetut ovat tyypillisesti osakkaana vain yhdessä yrityksessä ja omistukset painottuvat ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alalle. Omistetut yritykset ovat useimmiten hyvin pieniä. Vajaalla kolmanneksella korkeakoulutettujen yrityksistä ei ole yhtään työntekijää, eli korkeakoulutetut ovat usein yksinyrittäjiä”, kertoo ekonomisti Antti Norkio.

Nopea kasvu yleisempää korkeakoulutettujen pk-yrityksissä

Korkeakoulutettujen omistajien yritykset ovatkin tyypillisesti pienempiä kuin matalasti koulutettujen omistajien. Yksi merkittävä syy tähän on, että korkeakoulutetuilla yksinyrittäjyys on yleisempää kuin matalasti koulutetuilla.

Kuitenkin pienten ja keskisuurten yritysten joukossa korkeakoulutettujen omistamat yritykset ovat keskimäärin suurempia sekä liikevaihdoltaan että työntekijämäärältään kuin matalasti koulutettujen. Nopea kasvu on myös yleisempää korkeakoulutettujen omistamissa pk-yrityksissä.

Matalasti koulutettujen omistajien pk-yritykset loivat kuitenkin koko viime vuosikymmenen ajan uusia työpaikkoja suhteellisesti enemmän kuin korkeakoulutettujen omistajien pk-yritykset. Toisaalta korkeakoulutettujen omistajien pk-yritysten työn tuottavuus on korkeampi.

”Korkeakoulutettujen omistamat pk-yritykset ovat luoneet suhteellisesti vähemmän, mutta tuottavuudeltaan parempia työpaikkoja Suomeen”, sanoo Antti Norkio.

Koko selvitys on luettavissa Akava Worksin sivuilla: https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/korkeasti-koulutetut-yritysomistajat-suomessa-taustat-tulot-ja-yritykset/

Lisätietoja