Nuorten ja kehittävien yritysten kasvupolut (Kasvupolku)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa yhteistoiminnassa nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kanssa maatilan johtamisen osaamista ja alalle tulon edellytyksiä sekä tuottaa johtamisen välineitä kokonaisvaltaisen ja kilpailukykyisen yrittäjyyden edistämiseksi maataloudessa. Tutkimushankkeessa tarkastellaan, mitä osaamista maatilan johtajan tehtäväkentässä tarvitaan ja mitä keinoja maatalousyrittäjillä on haasteisiin vastata yritystoimintaa aloitettaessa ja urapolun eri vaiheissa. Yhteistyössä alan yrittäjien ja alalle aikovien kanssa tunnistetaan yrittäjien osaamisvaatimuksia sekä kehittämiskohtia, joihin haetaan ratkaisuja neuvonnan, koulutuksen ja tutkimuksen keinoin. Hanke tuottaa käytännönläheisiä maatilan johtamisen välineitä ja toimintamalleja ja tukee AgriHubi-osaamisverkoston tavoitteiden edistämistä.