Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset – KolKom

Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset – KolKom

Tavoitteet

KolKom-hankkeen päätavoitteina on 1) parantaa yhteiskunnallista yhteisnäkemystä hiilikompensaation vaikutuksista arvioimalla hiilikompensaation vaihtoehtoisia kehityspolkuja Suomessa ja niiden potentiaalisia vaikutuksia ilmastolain mukaisen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman rinnalla sekä 2) työpajojen ja tietopaketin avulla edistää metsä- ja maaseutuneuvojien, maanomistajien, hiilikompensaatioyritysten ja valtionhallinnon tuntemusta. Yksityiskohtaisemmissa tavoitteissa tehdään arvio maankäyttösektorin potentiaalisten toimenpiteiden mahdollisuuksista ja vaikutuksista, luodaan arvioitavat kehityspolut, arvioidaan näiden vaikutuksia sekä tehdään suosituksia hiilikompensaation kehittämisestä osana Suomen ilmastopolitiikkaa minimoiden negatiiviset vaikutukset. Hanke edistää maankäyttösektorin hiilikorvaus- ja kauppajärjestelmien kehittämistä ja tietopohjan parantamista erityisesti valtion ilmastopolitiikan ja yksityisen sektorin hiilikompensaatiohankkeiden yhteensopivuudesta sekä hiilikompensaatiohankkeiden erilaisten kehityspolkujen vaikutuksista. Lisäksi hanke edistää vapaaehtoisten kompensaatioiden avulla saavutettavien ja maankäyttösektorin ilmastotavoitetta tukevien ilmastovaikutusten vahvistamista tuottamalla synteesitietoa eri kohderyhmille.

Lisätietoja

Jani Laturi, jani.laturi@ptt.fi, 040 547 4354