Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvän kansainvälisen viitekehyksen vaikutukset Suomelle (VIKKE)

Vapaaehtoisten ilmastotoimien kenttä kasvaa ja kehittyy tällä hetkellä kansainvälisesti ja Suomessa kovaa vauhtia. Tätä kirittää mm. organisaatioiden tekemät hiilineutraaliusväittämät ja yleinen yhteiskunnallinen keskustelu ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä. Toisaalta sekä yksiköiden tuottajien että ostavien organisaatioiden toimintatavat eivät ole vielä vakiintuneita, ja paljon on vielä kysymyksiä väittämien ja palveluntarjonnan luotettavuudesta ja aidoista ilmastohyödyistä. Kenttään kohdistuukin merkittävästi muutoksia niin sääntelyn kuin vapaaehtoisten ohjeistusten suunnalta. Näiden muutosten vaikutuksia EU:lle ja Suomelle ei vielä tarkasti tunneta.

Blogi: Edelläkävijät voivat muokata maailmaa

Lisää tutkimuksen taustoista ja tarkoituksesta blogissa Gaia Consultingin sivuilla.

Siirry blogiin

Blogi: International insights into the development of the voluntary carbon market

In June 2023 we hosted the first workshop for our international expert panel – read more about their views in this blog.

Siirry blogiin

Väliraportti luettavissa täällä

Hankkeen laaja väliraportti julkaistiin joulukuussa 2023.

Linkki raporttiin

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa työtä aiheesta jo tehtyjen selvitysten pohjalta ja rakentaa tietopohjaa kansallisille politiikkatoimille ja Suomen kannalle EU-tasolla ja kansainvälisesti. Hankkeen päätavoitteena on selvittää, minkälaisia muutoksia ja päivityksiä kansainvälinen kehittyvä lainsäädäntö ja muut sitoumukset vaativat kansallisella tasolla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarvittavia muutoksia ja päivityksiä tarkastellaan suhteessa kansallisiin päästövähennyksiin ja valtion velvoitteisiin, kuluttajansuojaan ja informaatio-ohjaukseen, ja yritysten toimintaedellytyksiin.