Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvän kansainvälisen viitekehyksen vaikutukset Suomelle (VIKKE)

Tavoitteet

Vapaaehtoisten ilmastotoimien kenttä kasvaa ja kehittyy tällä hetkellä kansainvälisesti ja Suomessa kovaa vauhtia. Tätä kirittää mm. organisaatioiden tekemät hiilineutraaliusväittämät ja yleinen yhteiskunnallinen keskustelu ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä. Toisaalta sekä yksiköiden tuottajien että ostavien organisaatioiden toimintatavat eivät ole vielä vakiintuneita, ja paljon on vielä kysymyksiä väittämien ja palveluntarjonnan luotettavuudesta ja aidoista ilmastohyödyistä. Kenttään kohdistuukin merkittävästi muutoksia niin sääntelyn kuin vapaaehtoisten ohjeistusten suunnalta. Näiden muutosten vaikutuksia EU:lle ja Suomelle ei vielä tarkasti tunneta.

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa työtä aiheesta jo tehtyjen selvitysten pohjalta ja rakentaa tietopohjaa kansallisille politiikkatoimille ja Suomen kannalle EU-tasolla ja kansainvälisesti. Hankkeen päätavoitteena on selvittää, minkälaisia muutoksia ja päivityksiä kansainvälinen kehittyvä lainsäädäntö ja muut sitoumukset vaativat kansallisella tasolla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarvittavia muutoksia ja päivityksiä tarkastellaan suhteessa kansallisiin päästövähennyksiin ja valtion velvoitteisiin, kuluttajansuojaan ja informaatio-ohjaukseen, ja yritysten toimintaedellytyksiin.