Rahastojen toimintalogiikka ja toiminta

Tavoitteet

Ensimmäisenä osatavoitteena on ymmärtää kiinteistö-, asunto- ja metsärahastojen toimintalogiikka ja sitä miten ne toimivat kiinteistömarkkinoilla. Toisena osatavoitteena on kerätä olemassa olevaa tietoa siitä, miten ja ovatko kiinteistö-, asunto- ja metsärahastot toiminnallaan vaikuttaneet kiinteistöjen ja asuntojen hintoihin ja vuokriin sekä metsän ja puun hintoihin tai muuttaneet maankäyttöä. Lisäksi tarkastellaan onko mahdollisissa vaikutuksissa ja muutoksissa alueellisia eroja. 

Lisätietoja

Matti Valonen / matti.valonen(at)ptt.fi / 040 164 8151 Twitter: @mavalonen