Alueellisen kuljetustuen arviointi 

Tausta: Kuljetustukijärjestelmän tavoitteena on alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia, ja siten parantaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla. Kuljetustukea on saanut viime vuosina 200–250 pientä ja keskisuurta yritystä vuosittain. Vuonna 2022 tukea maksettiin yhteensä noin 6,5 miljoonan euron edestä. 

Tavoitteet: Selvityksen tavoitteena on arvioida ELY-keskusten rahoituspalveluihin kuuluvan alueellisen kuljetustuen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä kehitystarpeita eri näkökulmista. Selvityksessä hyödynnetään Tilastokeskuksen yritysrekisteriaineistoja, kuljetustuen tietojärjestelmästä poimittuja tietoja tuen saajista sekä sähköistä yrityskyselyä ja asiantuntijahaastatteluja.   

Hankkeen vastuullinen johtaja: 

Henna Busk 

Hankkeen muut tutkijat: 

Antti Norkio, Sinikukka Pyykkönen (Owal Group)