Luonnonmarjapoimintaa koskeva taloudellinen selvitys

Tausta

Luonnonmarjojen teollinen talteenotto Suomessa on nojautunut kasvavassa määrin ulkomailta rekrytoituihin poimijoihin. Tyypillisesti luonnonmarjoja kerätään itsenäisesti jokaisenoikeudella ilman työsuhdetta. Ulkomaalaisten poimijoiden oikeudellista asemaa on pyritty parantamaan sekä marjayritysten kilpailumahdollisuuksia tasapuolistamaan aiesopimusmenettelyllä vuonna 2014 ja luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain säätämisellä vuonna 2021. Tehdyistä muutoksista huolimatta marjanpoiminta-alalla esiintyy edelleen epäkohtia.

Tavoitteet

Selvitys arvioi luonnonmarjoja keräävien ulkomaalaisten aseman parantamisen ratkaisuvaihtojen taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen tavoitteena on arvioida kahden eri sääntelyvaihtoehdon – työsuhteessa kausityöntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä – vaikutuksia luonnonmarjoja keräävien ulkomaalaisten asemaan ja ansioihin sekä marja-alan yritysten toimintaedellytyksiin Suomessa. Lisäksi selvityksessä arvioidaan vaihtoehtojen julkistaloudellisia vaikutuksia. Selvityksen toteutuksessa hyödynnetään määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä, yhdistäen talous-, tilasto- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Selvityksen tuottamien tietojen avulla esitetään toimenpidesuosituksia lainsäädännön kehittämiseksi.

Hankkeen muut tutkijat

Antti Norkio, Saara Vaahtoniemi, Raija Heimonen, Kalle Määttä (Vaasan yliopisto)