Hankkeemme

Valitse näytettävät hankkeet

Luonnonmarjapoimintaa koskeva taloudellinen selvitys

Avaa artikkeli

Akateemiset yrittäjät Suomen taloudessa 

Avaa artikkeli

Alueellisen kuljetustuen arviointi 

Avaa artikkeli

Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvän kansainvälisen viitekehyksen vaikutukset Suomelle (VIKKE)

Avaa artikkeli

Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus (RUOKAKETJU)

Avaa artikkeli

Maatalouden rahoitusasema muuttuvassa toimintaympäristössä MARTO

Avaa artikkeli

Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)

Avaa artikkeli

Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)

Avaa artikkeli

Lomautusjärjestelmän toimivuus ja mahdolliset kehityskohteet

Avaa artikkeli

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen ja jatkuvan oppimisen väylänä

Avaa artikkeli

Kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden työllistyminen, siirtymäajat ja palvelupolut

Avaa artikkeli

Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille ja ammattirakenteeseen

Avaa artikkeli

Nuorten ja kehittävien yritysten kasvupolut (Kasvupolku)

Avaa artikkeli