Hankkeemme

Valitse näytettävät hankkeet

Vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvän kansainvälisen viitekehyksen vaikutukset Suomelle (VIKKE)

Avaa artikkeli

Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus (RUOKAKETJU)

Avaa artikkeli

Maatalouden rahoitusasema muuttuvassa toimintaympäristössä MARTO

Avaa artikkeli

Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa (EKOARVO)

Avaa artikkeli

Biotalouden arvonlisän kasvattaminen kestävästi Suomessa (BAKKES)

Avaa artikkeli

Lomautusjärjestelmän toimivuus ja mahdolliset kehityskohteet

Avaa artikkeli

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen ja jatkuvan oppimisen väylänä

Avaa artikkeli

Kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden työllistyminen, siirtymäajat ja palvelupolut

Avaa artikkeli

Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille ja ammattirakenteeseen

Avaa artikkeli

Nuorten ja kehittävien yritysten kasvupolut (Kasvupolku)

Avaa artikkeli

Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset – KolKom

Avaa artikkeli

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

TUIMA – Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa

Avaa artikkeli