Hankkeemme

Valitse näytettävät hankkeet

Nuorten ja kehittävien yritysten kasvupolut (Kasvupolku)

Avaa artikkeli

Hiilikompensaatioiden kehityspolkujen vaikutukset – KolKom

Avaa artikkeli

Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus

Avaa artikkeli

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa

Avaa artikkeli

TUIMA – Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa

Avaa artikkeli

Työvoimakoulutuksen toimivuuden ja vaikutusten arviointi

Avaa artikkeli

Ilmastotuuppaus (STN CLIMATE-NUDGE)

Avaa artikkeli

Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030

Avaa artikkeli

MAREA – From MARine Ecosystem Accounting to integrated governance for sustainable planning of marine and coastal areas

Avaa artikkeli

Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen

Avaa artikkeli

Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset (TYHMA)

Avaa artikkeli

Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen (POMARAKE)

Avaa artikkeli

Suomalainen metsänomistaja 2020: metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos

Avaa artikkeli